Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Hanna Korycka (klasa VI)

Zastępca: Joanna Korycka (klasa V)

Skarbnik: Piotr Fornalczyk (klasa VI)

Sekretarz: Izabela Lewandowska (klasa VI)


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Jadwiga Dudzińska

Ewa Sobczak


Skład Pocztu Sztandarowego

Chorąży - Mateusz Strupczewski, Mateusz Kowalski(zmiana)

Asysta - Joanna Korycka, Renata Lewkowicz

             Anna Gruszczyńska(zmiana)