Rada Rodziców

 

 DELEGACI DO RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017 /2018

 

-       Wiśniewska  Krystyna  (PP)

-       Górecka Anna  („0”)

-       Pawłowska Agnieszka  (klasa I)

-       Sadziak Agnieszka  (klasa II)

-       Kalinowska Katarzyna  (klasa III)

-       Kalinowska Agnieszka (klasa IVA)

-       Ryczkowska Katarzyna  (klasa IVB)

-       Ziółkowska Agnieszka  (klasa V)

-       Lewkowicz Barbara  (klasa VI)

-       Lewandowska Anna (klasa VII)

 

               ZARZĄD RADY RODZICÓW:

Ziółkowska Agnieszka – przewodnicząca

Ryczkowska Katarzyna – z – ca przewodniczącej

Lewandowska Anna – skarbnik

Pawłowska Agnieszka - sekretarz