Rada Rodziców

 

WYKAZ

 

PRZEDSTAWICIELI  RAD  ODDZIAŁOWYCH

 

W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

 

 

 

 

ODDZIAŁ / KLASA

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY

1. Anna Górecka – delegat

2. Justyna Dudzińska

3. Karolina Frankiewicz

 

ODDZIAŁ ZEROWY

1. Agnieszka Pawłowska – delegat

2. Angelika Kotwicka

3. Krystyna Wiśniewska

 

KLASA   I

1. Agnieszka Sadziak – delegat

2. Katarzyna Bochińska

3. Ewelina Nesterowicz

 

KLASA  II

1. Katarzyna Kalinowska - delegat

2. Katarzyna Pałucka

3. Joanna Kurant

 

KLASA  III A

1. Agnieszka Kalinowska – delegat

2. Anna Pęzik

3. Wioletta Strupczewska

 

KLASA  III B

1. Mirosława Pilarska – delegat

2. Justyna Stasinowska

3. Marzena Zawadzka

 

KLASA  IV

1. Agnieszka Ziółkowska – delegat

2. Katarzyna Ryczkowska

3. Mariola Złakowska

 

KLASA  V

1. Małgorzata Korycka – delegat

2. Anita Gruszczyńska

3. Angelika Wnuk

 

KLASA  VI

1. Patrycja Fornalczyk – delegat

2. Bożena Strupczewska

3. Agnieszka Sadziak

 

 

 

 

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW

 

W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  -  p. Agnieszka Sadziak

 

 

 

Skarbnik  -  p. Agnieszka Ziółkowska

 

 

 

Sekretarz  -  p. Mirosława Pilarska

 

 

 

 

 

 

 

SKŁAD KOMISJI  REWIZYJNEJ  RADY RODZICÓW

 

W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  -  p. Patrycja Fornalczyk

 

 

 

Członek  -  p. Agnieszka Pawłowska

 

 

 

Członek  -  p. Małgorzata Korycka