Aktualności

15 grudnia 2016 09:14 | Aktualności

DEBATA UCZNIOWSKA

W dniu 1 grudnia pod auspicjami Rady Samorządu Uczniowskiego oraz przy udziale pedagoga szkolnego odbyła się debata uczniowska na temat dobrego wychowania jako jedno z zadań szkolnego konkursu o miano „Klasy Dobrych Manier”, którego finał planowany jest na marzec 2017r. W debacie wzięli udział uczniowie z klas III- VI, którzy zastanawiali się nad szkolnymi normami i zasadami, którymi powinni kierować się uczniowie naszej szkoły. W trakcie dyskusji uczniowie poruszali takie problemy jak: zasady współżycia w grupie rówieśniczej, kulturę słowa, szacunek, poszanowanie godności drugiej osoby, stosowanie zasad fair play w życiu, a nie tylko na boisku. Uczniowie zwracali również uwagę na czystość i higienę osobistą, poszanowanie własności, wyśmiewanie się z innych osób, reagowanie na przejawy agresji i nietolerancji itp. Przyjęte podczas debaty zasady i normy zostaną uwzględnione w Szkolnym  Kodeksie Dobrego Zachowania i przedstawione Radzie Samorządu Uczniowskiego do zatwierdzenia i stosowania.

Przeczytano: 266 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: